Marko Tanskanen suosittelee Moodmetric-mittausta niin työhyvinvoinnin kuin tutkimuksen näkökulmasta. – Tärkeää oli että asiakkaat pääsivät seuraamaan mittauksia reaaliaikaisesti. Datan avulla näki konkreettisia vaikutuksia välittömästi.

Marko toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Active Life Lab tutkimus- ja kehitysyksikössä Mikkelissä. Active Life Labin toiminta rakentuu hyvinvoinnin edistämisen tutkimus- ja kehityshankkeiden ympärille monipuolisessa yhteistyössä hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä Marko keskittyy CARVE-hankkeeseen.

CARVE-hanke etsii avaimia parempaan työhyvinvointiin

CARVE-hanke sai alkunsa Belgian KU Leuvenin yliopistosta, jossa haluttiin tutkia keinoja edistää työhyvinvointia perustuen työntekijöiden vuorokausirytmeihin ja työn tuunaamiseen.

-Xamk:ssa CARVE-hanke kiinnosti, koska se mahdollistaa uudenlaisen näkökulman työhyvinvoinnin edistämiseen yhdistettyjen hyvinvointiteknologian ja kyselyiden avulla, sanoo Marko Tanskanen. Hankkeessa oli mahdollisuus käyttää myös hyvinvointiteknogiaa mittarina ja siten yhdistää objektiivista ja subjektiivista dataa. Yksi tärkeä tekijä mukaan lähdössä oli myös kansainvälisen yhteistyön edistäminen työhyvinvoinnin tutkimuksessa.

Moodmetric-älysormusta käytettiin fysiologisena mittarina työpaikoilla. Kahden viikon alkumittausten jälkeen tehtiin puolen vuoden ajan työhyvinvointia edistäviä toimia, jonka jälkeen tehtiin loppumittaus. Puolen vuoden jaksolla XAMK:in asiantuntijaryhmä antoi työpaikoilla vinkkejä, miten omaa jaksamista voi edistää. Keinoissa keskityttiin psyykkiseen hyvinvointiin, työn tuunaamiseen ja rentoutumiseen työpäivän aikana. Hyvän ja palauttavan unen edistäminen asetettiin myös tavoitteeksi.

Miten Moodmetric toimii työhyvinvoinnin mittarina tutkimushankkeessa?

Marko Tanskanen on tyytyväinen Moodmetric-älysormuksen valintaan mittariksi hankkeessa. Hän nostaa esiin Moodmetric-mittauksen hyviä puolia:

  • Moodmetric-älysormus valikoitui mittariksi hankkeeseen erityisesti sen tuottaman reaaliaikaisen datan perusteella. Datan avulla hyvinvointitoimenpiteiden konkreettiset vaikutukset näki välittömästi.
  • Yhteistyö Moodmetricin kanssa oli sujuvaa, ja meille oli tärkeää voida hankkia mittaus palveluna. Käyttöönotto tehtiin videopuheluna ja sormukset tulivat postitse suoraan meidän toivomiimme osoitteisiin.
  • Datan hallinta oli helppoa pilvipalvelun ja sieltä saatavien Excel- ja CSV -raporttien avulla. Dataa pystyttiin muokkaamaan hankkeen tarpeiden mukaan.

Kokonaisuudessaan mittausprosessi oli sekä tutkijoiden että tutkittavien kannalta vaivaton. Voin ehdottomasti suositella Moodmetric-mittausta niin työhyvinvointihankkeisiin kuin tutkimusvälineeksi, sanoo Marko Tanskanen.

Hankkeen opeista kootaan tietopankkia

Moodmetric-mittauksen aikana työntekijät vastasivat töissä ollessaan tunneittain lyhyeen kyselyyn kokemastaan vireys- ja stressitilasta. Nämä kyselyt yhdistettynä Moodmetric-mittausdataan antavat uudenlaista tietoa työhyvinvoinnista

Projektin aikana tietoisuus työhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä työpaikoilla parani. Esihenkilöt olivat mukana mittauksissa, ja palautetilaisuuksissa saatiin hyvää keskustelua myös organisaation eri tasojen kesken. Työntekijöiden antaman palautteen mukaan he saivat uusia keinoja oman työhyvinvoinnin edistämiseen. Tässä oli apuna nimenomaan teknologia.

– Moodmetric-mittauksen reaaliaikainen palaute oli keskeinen psyykkistä hyvinvointia tukevien keinojen löytämisessä, sanoo Marko Tanskanen.

Entä hankkeen tulokset, päästäänkö niitä hyödyntämään myös muissa yrityksissä?

-Kokoamme hankkeen kuluessa materiaalia työpaikoille. Käymme läpi keinoja, miten työtä voi tuunata ja tauottaa, miten löytää rentoutumisen hetkiä myös työpäivän aikana, kertoo Marko Tanskanen. Keräämme aineistoa tietopankkiin ja käytämme tässä apuna aiheeseen liittyvää tutkimustietoa, CARVE-hankkeessa eri maissa tehtyjä löydöksiä sekä esimerkiksi Työterveyslaitoksen tuottamia materiaaleja

Hankkeen yksi tavoite on löytää rentoutusta edistäviä teknologioita, joita voi käyttää työpäivän aikana. Moodmetric-sovelluksen Practice-toiminto on yksi tällainen, lisää Marko Tanskanen.

 

Yhteystiedot

Marko Tanskanen, TKI-asiantuntija, XamkMarko Tanskanen
TKI-asiantuntija
puh. 040 645 9207
Twitter: @MTanskanen
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
Kestävä hyvinvointi, CARVE-hanke
Mikkeli, Saimaa Stadiumi, Active Life Lab
Facebook: Active Life Lab

Jaa artikkeli

Niina Venho


CARVE-hanke hyvinvointiteknologia objektiivinen mittausdata psyykkinen kuormitus rentoutus Stressi TUTKIMUS tutkimusväline työhyvinvointi työn tauotus työn tuunaaminen xamk