Usein kysyttyä


Moodmetric / Teknologia / Usein kysyttyä

Älyrannekkeet, -kellot ja -sormukset mittaavat fysiologiaa. Suurin osa hyvinvointiteknologiasta keskittyy sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaamiseen. Jokaisessa laitteessa on lisäksi vähintään yksi kiihtyvyysanturi, joka kertoo esimerkiksi otetuista askelista.

Moodmetric-sormus mittaa ihon sähköjohtavuuden muutosta. Laite on kehitetty seuraamaan virittymistä. Virittyminen voi johtua innostumisesta, ärsyyntymisestä, pelästymisestä, hermostumisesta, eli positiivisesta tai negatiivisesta stressistä.  Sormuksella voidaan seurata stressitasoja pitkällä aikavälillä, sekä yksittäisiä reaktioita (vaikkapa yllättyminen) reaaliaikaisesti.

Sormuksen tarkoitus on auttaa käyttäjää ymmärtämään psyykkistä (emotionaalista ja kognitiivista) kuormitusta. Eli tunnereaktiot ja vaikkapa vaikeat matemaattiset tehtävät nostavat Moodmetric-tasoja.

Sormus mittaa jatkuvasti samalla tavalla ja tarkkuudella, eli se ei keskity pelkästään unen mittaamiseen. Jos kaipaat tietoa stressitasoistasi ja palautumisestasi aamulla, päivällä ja yöllä, kannattaa ehdottomasti kokeilla Moodmetric-sormusta.

Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta. Korkeat tasot merkitsevät positiivista tai negatiivista stressiä, matalat rauhallisuutta.

Ihon sähkönjohtavuuden muutos kertoo sympaattisen hermoston aktiivisuudesta. Eng. electrodermal activity (EDA)  / galvanic skin response (GSR) /skin conductance response (SCR).

Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuutta laboratoriotason tarkkuudella. Moodmetric-algoritmi laskee mittausdatasta helposti ymmärrettävän indeksin 1-100.

Indeksi ei häiriinny käyttäjän liikkeistä. Se on vertailukelpoinen eri käyttäjien kesken.

Moodmetric-älysormus sopii sekä henkilökohtaiseksi stressinhallinnan työkaluksi että tutkimusvälineeksi erilaisiin kenttätutkimuksiin.

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on sovellettu erityisesti psykologian piirissä jo yli sadan vuoden ajan. Sympaattisen autonomisen hermoston reaktioita voidaan tarkkailla ihon sähkönjohtavuuden muutoksia mitaten.

Kämmenen ja sormien sisäpuolen ihossa on nk. ekriinisiä (pieniä) hikirauhasia hyvin tiheässä. Kun sympaattinen hermosto reagoi, nämä hikirauhaset tuottavat uutta hikeä nopeasti, ja ihon sähkönjohtavuus paranee. Moodmetric-sormus mittaa tätä johtavuuden muutosta ja laskee siitä arvon 1-100 kertomaan henkilön aktivaatiotasosta.

Voimakas sympaattisen hermoston aktivoituminen kertoo nk. pakene-tai-taistele -reaktiosta: henkilö näkee, kuulee tai kokee jotain innostavaa, kiihdyttävää tai pelottavaa. Reaktio on tahdosta riippumaton ja ihmisen kehityksen alkuaikoina se oli varattu henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Nykyihmisellä tämä reaktio voi olla päällä jatkuvasti – koetaan stressiä. Se voi olla myös positiivista, innostus tai työn imu pitää henkilön vireänä jatkuvasti, eikä hermosto pääse palautumaan.

Moodmetric-mittauksen laatua on tarkasteltu kahdessa erillisessä tutkimuksessa. Molemmissa havaittiin Moodmetric-mittaussignaalin olevan hyvin lähellä laboratoriolaitteen tarkkuutta (Torniainen, 2015) (Pakarinen, 2019).

Näiden tutkimusten mukaan Moodmetric-älysormus on kenttätutkimuskelpoinen. Se on myös luotettava henkilökohtaisen hyvinvoinnin työkalu.

Ekriinisiä (pieniä) hikirauhasia on kämmenen ja sormien ihossa, kuin myös jalkapohjan ihossa, merkittävästi tiheämmässä kuin ranteessa.

Mittaustarkkuus on optimaalinen, kun mitataan sormuksella.

Ei. Mittaus kertoo vain virittyneisyyden tason, ei sitä, kokeeko käyttäjä tilanteen positiiviseksi tai negatiiviseksi. Sovelluksen päiväkirjaominaisuudessa (Diary) on itse mahdollista määrittää eri tilanteille kokeeko mielipahaa, mielihyvää vai onko tunnetila neutraali.

Moodmetric-sormus on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Oppiva algoritmi tunnistaa käyttäjän tasot ja kalibroimisen jälkeen mukautuu käyttäjälle noin 12 tunnissa.

Vaihdettaessa sormusta henkilöltä toiselle tehdään kalibrointi uudelleen. Tällöin kalibroitumisaika on otettava huomioon; ensimmäisten tuntien aikana mittaus näyttää todellista keskiarvoisempia tuloksia.

Jos sormusta halutaan käyttää esim. käyttäjätestaukseen, jossa useita henkilöitä mitataan lyhyen ajan, suositellaan ainakin 30 minuutin aikaa ennen varsinaista mittausta. Tämän aikana henkilö voi koittaa rentoutua mahdollisimman paljon, sekä kiihtyä (katsomalla esim. jännittävää elokuvaa), jotta varsinainen mittaus antaisi mahdollisimman tarkkoja tuloksia.

Moodmetric-mittaustuloksen 1-100 määrittää algoritmi, joka säätyy käyttäjälle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että taso 1 on matalin (jonka voi saavuttaa esim. syvässä unessa) ja taso 100 on korkein mahdollinen vireystila (joka löytyy esim. kun säikähtää kovasti). Kun sormus on mitannut vähintään useita tunteja, on käyttäjältä löydetty matalia ja korkeita tasoja ja vähitellen löytyy jokaisen oma maksimi ja minimi. Tämän jälkeen mittaustulos on täysin tarkka ja näyttää käyttäjälle tyypillisiä arvoja, viimeistään vuorokauden mittauksen jälkeen, usein paljon nopeammin.

Säätyminen alkaa aina sovelluksen kalibrointinappia painamalla (Calibrate). Sormuksen tulee tällöin olla sormessa, sillä muutoin sovellus ei löydä sormusta eikä kalibrointia voi tehdä.

Saman käyttäjän tulee tehdä kalibrointi vain kerran, kun ottaa sormuksen käyttöön. Uudelleen painaminen nollaa säädöt, ja aloittaa alusta, eli sitä ei kannata tehdä muutakuin käyttäjän vaihtuessa.

Huom: Calibrate-näppäin muuttuu hetkeksi punaiseksi Android-puhelimissa ja vaaleaksi tai harmaaksi iOS-puhelimissa. Tämä voi jäädä huomaamatta, koska sormi on näppäimen päällä. Huomaat, että kalibrointi on tehty, kun päänäytölle palatessa lukema on hetken 50 – eli nollautumisen jälkeen mittaus alkaa arvosta 50.

Kyllä. Moodmetric-indeksin määräytyminen oppivan algoritmin perusteella tarkoittaa, että 100 on aina kunkin käyttäjän maksimivirittyneisyys. Vastaavasti 1 on aina rauhallisin mahdollinen tila, jonka voi saavuttaa syvässä unessa, erittäin rentoutuneessa tilassa tai meditoidessa. Tällöin, jos kahdella henkilöllä on esimerkiksi lukema 90 samaan aikaan, he ovat yhtä kiihtyneitä kumpikin (tosin toinen voi olla kiihtynyt positiviisessa, toinen negatiivisessa mielessä).

Ei. Sormus mittaa jatkuvasti ja tallettaa tiedon sormuksen muistiin. Data siirtyy sormuksesta puhelimeen, kun avaat sovelluksen ja painat kalenterikuvaketta.

Sormuksessa on tilaa 24 tunnin datalle, mutta siirto on hyvä tehdä pari kertaa päivässä, jotta siirto bluetoothin  yli onnistuu varmemmin.

Parhaan hyödyn Moodmetric-datasta saat käyttämällä sormusta jatkuvasti sekä päivällä että yöllä.

Sormusta voi käyttää myös jaksoissa. Tällöin on hyvä huomata, että sormuksen akku saattaa tyhjentyä mittausjaksojen välillä. Lataa akku aina ennen käyttöönottoa.

Ei. Bluetoothin pitää olla päällä ainoastaan dataa siirrettäessä tai kun haluat tarkkailla reaaliaikakäyrää.

Huom! Jos bluetooth on ollut pois päältä, on mahdollista että yhteyden uudelleenmuodostaminen pitää varmistaa:

 • Mene Select ring -näkymään ja  valitse sormuksen koodi
 • Tarkista, että yhteys on päällä (vasemmassa alakulmassa lukee Forget). Jos vasemmassa alakulmassa lukee Connect, on yhteys katkennut ja tällöin paina Connect.
 • Joissakin Android-malleissa bluetooth-yhteys täytyy muodostaa joka kerta uudelleen kun sovellus avataan. Mene puhelimen bluetooth-asetuksiin ja valitse ”muista tämä laite”

Moodmetric-älysormuksia on viisi eri kokoa: XS (16 mm), S (17 mm), M (18.5 mm), L (20 mm) ja XL (21.5 mm).

Sormusta voi pitää missä tahansa sormessa. Sormusta voi vaihtaa eri sormeen milloin tahansa. Yöksi se on hyvä laittaa väljempään sormeen, sillä sormet usein turpoavat yön aikana.

Huomaa, että sormet ovat usein eri paksuisia eri käsissä.

Oikean koon voit määrittää myös mittaamalla jonkin sopivan sormuksen sisähalkaisijan tai käyttämällä mittataulukkoa, esim http://findmyringsize.com/.

Moodmetric-älysormusta voit pitää missä tahansa sormessa. Huomaa, että sormet ovat usein eri kokoisia eri käsissä.

Lämpötilan vaihtelut sekä kehon nestetasapaino vaikuttavat sormien paksuuteen.

Sormusta voi vaihtaa eri sormeen milloin tahansa.

Yöllä sormet usein turpoavat. Sormus kannattaa laittaa yöksi sormeen, jossa se on hieman väljä.

Kylmyys saa sormien pintaverenkierron supistumaan, jolloin sormus saattaa tuntua väljältä.

Ei. Sormus on roisketiivis ja otettava pois esimerkiksi käsiä pestessä, suihkuun mennessä ja uidessa.

Sormus kestää runsaan hikoilun, joten voit huoletta käyttää sitä urheillessa.

Huom: myös runsas kosteusvoiteen tai käsidesin käyttö saattaa vioittaa sormusta. Älä laita sormusta kosteaan sormeen ja kuivaa se huolellisesti esim. talouspaperilla, jos se on päässyt kastumaan.

Jos violetti käyrä ei liiku näytöllä kun avaat sovelluksen, tarkista seuraavat:

 • Laitteen bluetooth on päällä
 • Laitteen sijaintitiedot ovat päällä (Android)
 • Sormus on ladattu
 • Puhelimen lataustaso on vähintään 20%
 • Select ring -näytössä sormuksen koodi näkyy
 • Jos kätesi ovat hyvin kuivat, lisää kosteusvoidetta paremman kontaktin saamiseksi
 • Kylmät kädet tai liian suuri sormus voivat myös estää ihokontaktin muodostumisen

Jos nämä ovat kunnossa, kokeile myös seuraavia:

 • Tarkista Select ring -näytössä sormuksen koodin takaa, onko sormus yhteydessä puhelimeen normaalisti: (vasemmassa alakulmassa lukee Forget). Jos vasemmassa alakulmassa lukee Connect, on yhteys katkennut ja tällöin paina Connect.
 • Käynnistä sovellus uudelleen
 • Laita sormus lataukseen ja kosketa rengasosaa – yhteys saattaa muodostua (latauksessa ollessa on sormuksen lähetyssignaali voimakkaampi)
 • Laita puhelimen bluetooth pois päältä ja uudelleen päälle
 • Android-puhelimissa yhteyden muodostus on toisinaan hidas. Pidä sormusta sormessa ja sovellus päällä. Saattaa kestää jopa minuutin, että käyrä lähtee liikkeelle.

Android-puhelimissa sijaintitietojen tulee olla päällä, jotta puhelin löytää sormuksen. iOS-puhelimissa tätä vaatimusta ei ole. Moodmetric-sovellus ei käytä sijaintitietoja muuhun kuin yhteyden muodostamiseen.

Sovellus toimii iOS- ja -Android -puhelimissa.

Huom: Joillakin Android-malleilla yhteydenmuodostus sormuksen ja puhelimen välillä olla erittäin hidasta.

Lue datan tulkinnasta täältä.

Pitkäaikaissairaudet

Vakavat sairaudet liittyvät usein autonomisen hermoston epätasapainoon. Moodmetric-mittaus voi näyttää hyvin korkeita tai matalia tasoja. Hoidot ja lääkitys vaikuttavat myös (ks. seuraava kohta).

Lääkitys

Kaikki vahvat lääkkeet, mutta erityisesti hermostoon vaikuttavat, voivat vaikuttaa autonomisen hermoston tasapainoon. Moodmetric-mittaus voi lääkitykseen liittyen hetkellisesti tai jatkuvasti näyttää epätavallisia tasoja.