Fibionin Olli Tikkanen haastatteli Moodmetricin Henna Saloniusta työhyvinvoinnista, psyykkisen hyvinvoinnin mittaamisesta ja ihon sähkönjohtavuuden mittauksesta. Kaikkien viiden episodin kuvaukset sekä linkit alla. Kuuntele ja tutustu ihon sähkönjohtavuuden mittaukseen ja miten sitä voidaan käyttää ennakoivan psyykkisen työhyvinvoinnin välineenä.

>>Episodi 1 – Tutkijasta teknologiayritys Moodmetricin osakkaaksi

Keskustellaan siitä, mikä sai tietotyön tutkijan innostumaan ihon sähkönjohtavuuden mittauksesta sekä, mistä ihon sähkönjohtavuuden mittauksessa on kyse. Miksi ihon sähkönjohtavuuden mittaus sai tietotyön tutkijan hyppäämään startupin turbulenttiin matkaan?

>>Episodi 2 – Ihon sähkönjohtavuuden pitkäaikaismittaukset psyykkisen työhyvinvoinnin tukena

Käsitellään ihon sähkönjohtavuuden pitkäaikaismittausten mahdollisuuksia psyykkisen työhyvinvoinnin tukena ja työuupumuksen ennaltaehkäisyssä. Lisäksi keskustellaan urheilijan ylikuntotilan ja pitkittyneen työn imun yhtäläisyyksistä.

>>Episodi 3 – Moodmetric taistelussa kroonista stressiä vastaan

Keskustellaan miten stressiä ja palautumista voi mitata reaaliaikaisesti ihon sähkönjohtavuudesta ja millaista teknologiaa suomalainen Moodmetric on kehittänyt stressinhallinnan tueksi. Jaksossa keskustellaan kuormituksen ja palautumisen jaksottamisesta sekä kokonaiskuormituksen tunnistamisen tärkeydestä.

>>Episodi 4 – Moodmetric-mittaukset tietotyöläisen työhyvinvoinnin tukena

Käydään läpi mitä Moodmetric-ryhmämittauksissa ja Moodmetric-yksilömittauksissa tapahtuu ja mitä hyötyä työyhteisöt voivat mittauksista saada. Millaisia välittömiä vaikutuksia Moodmetric-mittauksilla on työyhteisöissä? Miten työtapoja ja työn organisointia voidaan kehittää Moodmetric-mittauksen avulla?

>>Episodi 5 – Miten Moodmetric-mittaus eroaa muista hyvinvointimittauksista

Keskustellaan mikä tekee Moodmetric-mittauksesta erityisen suhteessa muihin saatavilla oleviin hyvinvointimittauksiin ja miksi Moodmetric-mittaus sopii erityisesti tietotyöläisille. Miten ihon sähkönjohtavuuden mittaus eroaa sykevälivaihtelun mittaamisesta? Mitä asioita on hyvä huomioida mittausta valitessa?

 

Haluatko tietää lisää Moodmetric-mittauksista?

Ole meihin yhteydessä tai lue lisää palveluistamme työyhteisöille.

Jaa artikkeli

Niina Venho


burnout fysiologiset mittarit ihon sähkönjohtavuuden mittaus psyykkinen hyvinvointi työhyvinvointi uupumus