Valitse Moodmetric-ryhmämittaus työyhteisön psyykkisen hyvinvoinnin mittariksi


Moodmetric-ryhmämittaus on tuki yhteisölliseen stressinhallintaan

Moodmetric-ryhmämittaus on organisaatioille ja tiimeille suunniteltu kahden viikon mittausjakso. Mittausjakso alkaa aloitusluennolla (2 h). Osallistujat seuraavat jakson aikana reaaliaikaisesti henkilökohtaista dataansa ja lopuksi he saavat anonyymin ryhmäraportin. Moodmetric-ryhmämittaus antaa jokaiselle osallistujalle hyvät valmiudet kehittää omaa stressinhallintaosaamista.

Moodmetric-ryhmämittaukset ovat nyt saatavilla myös verkkototeutuksena. Lue lisää >>

Ennaltaehkäise työuupumus

Moodmetric-mittausdataa voi seurata reaaliaikaisesti. Tämä motivoi tekemään omaa hyvinvointia tukevia valintoja jo heti ensimmäisestä mittauspäivästä lähtien. Reaaliaikainen mittaus lisää myös luontaisesti työyhteisön keskustelua stressin lähteistä ja palautumisen keinoista jo mittausjakson aikana. Työyhteisöt ja tiimit saavat objektiivista palautetta omista työtavoistaan.

Moodmetric-mittaukseen osallistuneista on sitä mieltä, että Moodmetric-mittaus motivoi kiinnittämään huomiota kuormituksen ja palautumisen tasapainoon.

Mitä ryhmämittauksen jälkeen?

Työterveyshuollon edustaja on usein mukana ryhmämittausprosessissa. Työntekijä voi halutessaan varata ajan työterveyshuoltoon ryhmämittauksen jälkeen. Tällä varmistetaan paras mahdollinen tuki erityisesti niille, joilla kuormitustasot ovat poikkeuksellisen korkeita tai matalia. Terveydenhuollon edustaja suunnittelee tarvittavat jatkotoimet ja seurannan työntekijän kanssa.

Suosittelemme, että Moodmetric-mittaus toteutetaan kerran vuodessa.

Ladattava opas: Stressinhallinta työssä

  • Miten stressi vaikuttaa työpaikalla
  • Stressin mittaus
  • Tietosuojakysymykset stressidataan liittyen
  • 2 viimeaikaista tutkimusta työtressin mittauksesta
  • 3 asiakascaseaLataa opas täältä

Ryhmämittauksen vaiheet

Ryhmämittaus - Havahtuminen

1. Tarve mittaukselle

­Kun työyhteisössä havahdutaan huomioimaan myös henkisen jaksamisen merkitys henkilöstön hyvinvoinnille, on suositeltavaa tehdä henkisen kuormituksen mittaus koko henkilöstölle tai tiimille.

Ryhmämittaus - Valmistautuminen

2. Valmistautuminen mittaukseen

Moodmetric sopii asiakkaan kanssa ryhmämittauksen aikataulut ja käytännön järjestelyt.

Ryhmämittaus - Perehdytys

3. Perehdytys ja hyvinvointiluento

Moodmetric pitää mittausjakson aluksi hyvinvointiluennon ja perehdyttää osallistujat mittaukseen (2 h).

Ryhmämittaus - Mittausjakso

4. Mittausjakso

Osallistuja pitää sormusta kaksi viikkoa ja seuraa reaaliaikaisesti kuormitustaan ja palautumistaan ja motivoituu kokeilemaan itselleen sopivia stressinhallinnan keinoja.

Ryhmämittaus - Ryhmäraportti

5. Ryhmäpalaute

Moodmetric luo kirjallisen, anonyymin ryhmäraportin pilvipalveluun kertyneestä datasta. Ryhmäraportti käydään läpi videoyhteyden välityksellä, tai paikan päällä mikäli siitä erikseen sovitaan.

Ryhmämittaus - Tuki ja jatkotoimet

6. Tuki ja jatkotoimet

Osallistujilla on mahdollisuus saada tukea datan tulkintaan ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun terveydenhuollon edustajalta.

Yrityksen tai työterveyshuollon edustaja

Oletko kiinnostunut Moodmetric-ryhmämittauksesta?Pyydä tarjous Kysy lisää