Gigantti mittasi asiakaspalvelijoiden kuormitusta ja palautumista Moodmetric-älysormuksen avulla. Pilottiprojekti toteutettiin yhdessä työeläkeyhtiö Varman kanssa. Tavoitteena oli oppia tunnistamaan kuormittavat tilanteet, saada uusia keinoja stressinhallintaan, avaimia työtapojen kehittämiseen ja eväitä haastaviin asiakaspalvelutilanteisiin. Kokemuksen perusteella Gigantin HR Manager Päivi Mäenpää suosittelee Moodmetric-mittausta kaikille organisaatioille, joissa psyykkinen kuormitus on, tai voi nousta merkittäväksi haasteeksi.

Gigantilla lähdettiin innolla mukaan mittaukseen

Gigantti tapaa kerran vuodessa työeläkevakuuttajan sekä työterveyshuollon edustajat samassa pöydässä. Edellisessä keskustelussa suurena huolena nousivat esiin erityisesti työntekijöiden kasvaneet sairauspoissaolot erityisesti psyykkisen syiden osalta.

Työeläkevakuuttaja Varma tutkii ja pilotoi laajasti työhyvinvoinnin välineitä. Gigantin tilanteeseen Varma ehdotti Moodmetric-mittausta. Gigantin HR Manager Päivi Mäenpää kiinnostui heti ja esitteli asian organisaatiolleen. -Päätimme lähteä mukaan. Tärkeitä asioita meille olivat suomalainen teknologia ja nimenomaan psyykkisen kuormituksen mittaukseen tarkoitettu laite. Pilottiryhmäksi valikoituivat asiakaspalvelukeskuksemme työntekijät, joiden työhön kuuluu hoitaa muun muassa juuri niitä tilanteita, jolloin asiakkaamme osto- tai toimitusprosessi ei ole mennyt kuten pitäisi. Gigantti on monelle ensimmäinen työpaikka. Tässä projektissa halusimme antaa työuransa alussa oleville työntekijöillemme mahdollisuuden itse oppia itsestään. Elämän- ja työelämän hallinnasta ja itsensä johtamisesta puhutaan nykyisin paljon. Uskon, että näiden taitojen oppiminen on hyödyksi meille kaikille.

Asiat käynnistyivät päätöksen jälkeen nopeasti. Gigantti-Varma-Moodmetric -aloituspalaveri pidettiin joulukuun lopulla ja kuukauden kuluttua käynnistyivät mittaukset.

Mittaus otettiin organisaatiossa hyvin vastaan

Asiakaspalvelukeskuksen työntekijät ovat melko nuoria. Heille vaativat asiakaspalvelutilanteet saattavat tulla vastaan ensimmäistä kertaa, ja työ koetaan henkisesti kuormittavaksi.

Moodmetric-mittausta tarjottiin kaikille ja mittaus esiteltiin selkeästi Gigantin työntekijäviestinnässä. Tilaisuuteen tarttui yli puolet organisaatiosta. – Kun Moodmetric-sormukset saatiin toimistolle ja mittaukset olivat käynnistyneet käynnistyivät, uskon, että moni harmitteli, ettei ollut lähtenyt mukaan. Mittausdatan seuraaminen oli kiinnostavaa ja keskustelu stressistä ja palautumisesta alkoi työntekijöiden keskuudessa heti, kertoo Päivi Mäenpää.

Työntekijöiltä kysyttiin etukäteen mittaukseen liittyvistä odotuksista.

– Odotan oppivani tilanteista, jotka kuormittavat minua. Toivottavasti projektin jälkeen opin myös tekemään enemmän asioita, jotka palauttavat minua työpäivän kuormituksesta myös jo työpäivän aikana.

Työterveyshuolto oli mukana mittauksen suunnittelussa ja seurannassa. Moodmetric-mittauksen lisäksi käynnistyi myös valmennuksellinen osuus, jonka tavoitteena oli antaa käytännön eväitä vaativien asiakastilanteiden hoitamiseen.

Moodmetric-mittauksesta saatiin hyötyjä laajasti

Päivi Mäenpään mukaan paras anti mittauksesta oli, että työpaikalla tuli puhetta hyvinvoinnista, kuormituksesta ja palautumisesta ja että kaikki otettiin mukaan katsomaan omaa dataansa. – Työnantajalle mittaus antaa kokonaiskuvaa. Nyt kun näemme isomman kokonaisuuden, hahmotamme paremmin mikä kaikki vaikuttaa työntekijän jaksamiseen ja kuormittuneisuuteen. Voimme alkaa tarkemmin selvittämään, mikä on mekanismi esimerkiksi sairauslomalle päätymiseen. Entä miksi jotkut jaksavat hyvin, vaikka ympäristö on välilllä rankka? Rekrytoinneissa voimme ehkä oppia huomaamaan, ketkä saattaisivat kokea työn erityisen kuormittavaksi ja siten käsitellä jo aikaisessa vaiheessa palautumiskeinoja.

Myös työntekijät antoivat positiivista palautetta: – Kun tulosten läpikäynnin yhteydessä kysyttiin ”Oliko tämä hyvä juttu”, niin siihen tuli selkeä peukku, kertoo Päivi Mäenpää. Moodmetricin tekemän palautekyselyn perusteella 85% osallistujista oppi tunnistamaan omaa kuormitusta ja palautumista paremmin. Tämä on erinomainen tulos.
– Meillä ei ole tarkoitus jättää työtä tähän. Tavoitteemme on tehokas ennakoivan psyykkisen hyvinvoinnin työ, jonka tulokset näkyvät.

Moodmetric-mittaus oli yksilöille tosi herättävä ja auttoi jokaista huomaamaan stressaavia ja palauttavia tekijöitä sekä työssä että omassa arjessa.

– Meidän työnantajana tulee luoda ilmapiiri, jossa on helppo tuoda esille kuormittavia asioita. Lisäksi haluamme löytää työstä eniten stressaavat tekijät ja tehdä kaikki voitava, jotta uupumus- ja mielenterveyspoissaoloja ehkäistään. Lääkärille meno on ihan se viimeinen keino, jatkaa Päivi Mäenpää.

Vaikuttavuutta seurataan jatkossa tarkasti

Ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin tulokset eivät näy heti. – Me tiedämme, että voimme tehdä paljon. Moodmetric-mittaus auttoi etsimään kuormitustekijöitä, joihin suoraan ja välillisesti voimme työnantajana vaikuttaa.

Emme pysty vielä sanomaan, että mielen kuormitukseen liittyvät poissaolot tulevat vähenemään tietyn määrän ensi vuonna. Mutta uskon, että voimme jo nopeammin nähdä trendit, mihin suuntaan mennään, kun teemme oikeita toimia. Ensimmäinen tavoite on, että pystymme katkaisemaan poissaolojen kasvun. Haluamme voida raportoida muualle Gigantissa niistä toimenpiteistä, joilla on mitattavaa vaikuttavuutta.

– Voimme suositella Moodmetric-mittausta kaikille organisaatioille, joissa psyykkinen kuormitus on, tai voi nousta merkittäväksi haasteeksi. Kerromme mittauksesta eteenpäin myös Gigantin sisällä, sanoo Päivi Mäenpää.

Lue Gigantin artikkeli Moodmetric-mittauksesta.

Yhteystiedot:

Päivi Mäenpää
HR Manager
Gigantti Oy
+358 43 825 2610
paivi.maenpaa@gigantti.fi

Niina Venho
CEO
Moodmetric
+358 40 710 4087
niina.venho@moodmetric.com

 

Jaa artikkeli

Niina Venho


asiakaspalvelu gigantti henkinen kuormitus kuormitus palautuminen Stressi stressin mittaus työhyvinvointi