Olet yksilö. Myös fysiologiasi on yksilöllinen. Et välttämättä ole keskivertotyyppi fysiologian etkä psyyken puolesta. Siksi Moodmetric-mittaus on kehitetty niin, että mittaustulos vertaa vain sinuun itseesi.

Tilasto ei ole ennuste yksilöstä vaan niitä kootaan yleistyksien vuoksi. Tilastot ovat tarpeen, kun tehdään esimerkiksi kansanterveydellisiä päätelmiä. Yksilölliset kuormituksen ja palautumisen rajat eivät kuitenkaan välttämättä niistä löydy. Moodmetric-mittaus ei tukeudu tilastoihin, vain sinun kehosi reagoinnilla on merkitystä.

Vertailuaineisto ei aina anna oikeaa kuvaa

Vertailuaineisto tarkoittaa tilastotietoa, joka on kerätty mahdollisimman suuresta joukosta ja jota käytetään yksittäisen mittaustuloksen tulkintaan. Yhden ihmisen mittaustulos on aineistossa vain numero, jonka yleisyys ja laatu arvioidaan sen mukaan, kuinka monella muulla on sama numeerinen tulos. Esimerkiksi 165 cm pitkä mies saattaa olla pitkä tai lyhyt sen mukaan, verrataanko hänen pituuttaan saman ikäisiin korealais- vai norjalaismiehiin.

Pituus ja paino ovat suureina yksinkertaisia, silti niissäkin on helppo tehdä virhetulkintoja.
Esimerkiksi vaakalukeman perusteella tehtävä tulkinta lihavuudesta menee bodarin kohdalla harhaan.

Vertailuaineiston käytössä on vielä suurempia haasteita, jos mitataan laajempaa ja vaikeammin tulkittavaa asiaa. Kun tutkitaan henkilön kuormitusta ja palautumista, saattavat yleistyksestä tehdyt tulkinnat osua yksilön kohdalle huonosti. Esimerkki sykerajoja ei voi tietää pelkästään iän perusteella. Joku voi palautua kuormituksesta kevyellä hölkällä. Toiselle tämä ei toimi, vaan palautuminen saattaa tapahtua musiikkia kuuntelemalla. Ihminen ei ole keskiarvo.

Moodmetric-mittaus vertaa tulostasi omiin raja-arvoihisi

Moodmetric-mittaustulosta ei verrata vertailuaineistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulta ei kysytä ikää, sukupuolta eikä kuntoilutottumuksia ja haeta sen perusteella sopivaa vertailuaineistoa. Sinun dataasi ei verrata arvoon X, jonka arvellaan olevan sinulle sopiva keskiarvo.

Moodmetric-mittaus on rakennettu eri tavoin. Aluksi mittaus hakee henkilön maksimi- ja minimireaktion ja asettaa nämä mittauksen ääriarvoiksi. Tämän jälkeen mittaus vertaa jatkuvasti omiin ääriarvoihin ja kertoo missä niiden suhteen liikutaan. Korkeat tasot suhteessa omaan normaaliin kertovat psyykkisestä kuormittumisesta, matalat tasot palautumisesta. Moodmetric-mittaus kertoo psyykkisen kuormituksen ja palautumisen tasapainosta juuri sinulle, ja mittaustulos vertaa vain sinuun itseesi.

Moodmetric-mittausdata on täysin yksilöllistä ja siksi erityisen motivoivaa. Se auttaa tekemään parempia valintoja oman hyvinvoinnin eteen ja jättämään vertailun muihin vähemmälle.

Jaa artikkeli

Niina Venho


henkinen kuormitus henkisen kuormituksen mittaaminen ihon sähkönjohtavuuden muutos Stressi stressin mittaaminen sykevälivaihtelu sykkeen mittaus vertailuaineisto yksilöllisyys