Stressinhallinta työssä

Opas

  • Henkilöstöhallinnolle

  • Työterveyshuollolle

  • Hyvinvointipalveluja tarjoaville


Moodmetric / Kampanjat / Stressinhallinta työyhteisössä

Pidä huolta henkilöstön psyykkisestä työkyvystä

Haluatko mitata stressiä tarkasti ja reaaliaikaisesti?

Stressi on hyvä asia, kun sitä on sopivasti ja työntekijöillä on välineitä sen hallintaan. Pitkittynyt stressi on kuitenkin uhka terveydelle ja tuottavuudelle.

Oppaan sisältö

  • Miten stressi vaikuttaa työpaikalla
  • Stressin mittaus
  • Tietosuojakysymykset stressidataan liittyen
  • 2 viimeaikaista tutkimusta työtressin mittauksesta
  • 3 asiakascasea

Lataa opas: Stressinhallinta työyhteisössä