Moodmetric-älysormus mittaa psyykkistä kuormitusta reaaliaikaisesti. Sormuksella on mahdollista seurata stressitasoja pitkällä ajanjaksolla ja se on erinomainen väline stressin kroonistumisen ehkäisyyn. Ennakoiva terveydenhuolto voi tarjota mittauksen avulla asiakkailleen objektiivista ja motivoivaa dataa stressinhallinan tueksi.

Krooninen stressi on terveysriski

Krooninen stressi on ylikuormitustila, jossa palautumista ei tapahdu riittävästi suhteessa kuormitukseen. Autonominen hermosto ei pääse tasapainoon ja elimistö on jatkuvasti ikään kuin hälytystilassa.

Stressin kroonistuminen on yhteydessä moniin psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin, ja se on useimmiten myös työuupumuksen taustalla. Ylikuormitustilan tunnistaminen on kuitenkin hankalaa, sillä se kehittyy pitkän ajan kuluessa. Toisaalta ylikuormittuminen on tabu ja apua haetaan usein liian myöhään. Tutkimusten mukaan 60-80 %:lla lääkärikäynneistä on yhteys stressiin (Nerurkar et al. 2013).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2012) julkaisemassa raportissa todettiin, että joka neljäs suomalainen kokee jonkinasteista työuupumusta jossain työelämänsä vaiheessa.

Moodmetric-mittausdata auttaa tunnistamaan yksilöllisiä kuormituksen ja palautumisen lähteitä

Ihon sähkönjohtavuuden mittaus on tunnettu jo yli sata vuotta. Vasta aivan viime aikoina sitä on alettu käyttää pitkäkestoiseen stressimittaukseen normaaliarjessa. Ihon sähkönjohtavuus reagoi erityisen herkästi emotionaaliseen ja kognitiiviseen stressiin. Moodmetric-mittaus onkin erinomainen tuki stressinhallintaan erityisesti tietotyöntekijöille.

Moodmetric tarjoaa yrityksille ja ennakoivaan työterveyshuoltoon kahden viikon mittausjaksoja. Kaksi viikkoa on riittävä aika selvittämään käyttäjän senhetkinen stressitaso. Mittausjakso voidaan uusia esimerkiksi puolen vuoden päästä, tai jatkaa sormuksen käyttämistä pidempään. Tärkeää on, että käyttäjä oppii mikä omaan stressitasoon vaikuttaa ja mitä voi arjessa tehdä kuormituksen ja palautumisen tasapainon säilyttämiseksi.

Moodmetric-mittauksen ehdottomiin etuihin kuuluvat käytön helppous, reaaliaikaisuus, informatiivisuus, mittauksen tarkkuus sekä käyttömukavuus myös pidemmissä mittausjaksoissa. Reaaliaikainen mittaus motivoi tekemään parempia valintoja oman hyvinvoinnin eteen joka päivä.

Moodmetricin keräämän asiakaspalautteen mukaan Moodmetric-älysormuksen tarjoama data auttaa tunnistamaan yksilöllisiä kuormituksen ja palautumisen lähteitä sekä motivoi tekemään tarvittavia elämäntapamuutoksia.

Ennakoivaan työterveyshuolto saa Moodmetricin myötä uusia palveluita

Psyykkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen haasteet ovat julkisessa keskustelussa jatkuvasti. Työterveyspäivillä syksyllä 2019 lähes jokainen puhuja nosti esille tilastoja, jotka osoittavat henkisen pahoinvoinnin lisääntyneen. Työuupumus on keskeinen termi, johon ennakoiva työterveyshuolto ei vielä kykene riittävän tehokkaasti tarttumaan.

Terveydenhuollon palveluntarjoajilla on niukasti tarjottavana työkaluja asiakkailleen, jotka hakevat apua ylikuormitukseen, tai joiden vaivojen taustalla stressi on selkeä osatekijä. Moni asiakas ei tarvitse stressimittaria jatkuvasti, mutta toivoisi sen olevan saatavilla palveluna esimerkiksi työterveyshuollosta aina tarpeen mukaan.

Hyvinvointiteknologialla voidaan kannustaa ja motivoida työikäisiä ottamaan aktiivisempi rooli oman hyvinvoinnin mahdollistajana. Moodmetricin tavoitteena on ennaltaehkäistä stressin aiheuttamia terveyshaittoja sekä inhimillisellä että yhteiskunnallisella tasolla.

Lähteet:
Nerurkar, A., Bitton, A., Davis, R. B., Phillips, R. S., & Yeh, G. (2013). When physicians counsel about stress: Results of a national study. JAMA internal medicine, 173(1), 76-77.
Koskinen, S., Lundqvist, A., & Ristiluoma, N. (2012). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti: 2012_068.

Moodmetric-mittauksen tieteellinen tausta ja käytännön sovellutukset käydään läpi viisiosaisessa sarjassa

  1. OSA 1: Taistele-tai-pakene -reaktio
  2. OSA 2: Pitkittynyt stressi
  3. OSA 3: Fysiologiset mittaukset stressin pitkäkestoisessa seurannassa
  4. OSA 4: Moodmetric-älysormuksen toiminta ja mittausdatan tulkinta
  5. OSA 5: Moodmetric-mittaus ennakoivan terveydenhuollon välineenä
Jaa artikkeli

Niina Venho


burn-out ennakoiva terveydehuolto ennakoiva työterveyshuolto pitkäkestoinen stressin mittaus pitkittynyt stressi Stressi stressimittari stressin mittaus taiste tai pakene -reaktio työhyvinvointi työterveys työuupumus