Mitä hauskempi elokuva, sitä enemmän kaikkien Moodmetric-tasot nousivat. Nauraminen sai aikaan saman reaktion erilaisissa ihmisryhmissä. Muutoin Annika Eklöf oli yllättynyt miten eri tavoin ihmiset reagoivat erilaisiin lyhytelokuviin.

Kuvituskuva Annika Eklöf:in haastatteluun
Annika Eklöf

Annika Eklöf toteutti Tampereen lyhytelokuvajuhlilla tutkimuksen Moodmetric-älysormuksilla. Hän mittasi erilaisten elokuvien vaikutusta henkilöiden vireystasoon. Eklöf opiskelee Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja on kiinnostunut digitalisaatiosta sekä taiteen vaikutuksesta ihmiseen. Hän etsii uusia digitaalisia keinoja kulttuurialalle ja tapahtumatuotantoon.

– Taiteen hyvinvointivaikutuksia voisi tutkia vielä nykyistä enemmän ja näitä tuloksia olisi hyvä tuoda näkyvämmin esille, sanoo Annika Eklöf.

Eklöfin tavoitteena oli selvittää, miten elokuvat vaikuttavat ihmisen autonomiseen hermostoon. Mittausten päätyttyä oli selvää, että yhtä ainoaa suositusta sopivasta elokuvasta ei voi antaa. Mittaukseen osallistuneet reagoivat elokuviin hyvin eri tavoin, jopa niin että puolella tasot saattoivat olla korkeita, puolella matalia.

Ihmiset reagoivat yksilöllisesti myös taide-elämyksiin

– Etukäteen arvelin löytäväni useita asioita, joihin kaikki reagoivat samoin. Niitä oli lopulta vähän, ja yllätyin että selvin yhteinen reaktio oli nauru ja hauskuus. Mitä hauskempi leffa, sen korkeampi positiivinen vireystaso kaikilla oli, hymyilee Eklöf. Myös jotkin häiritsevät tekijät nostivat kaikkien Moodmetric-tasoja, kuten esimerkiksi yhdessä näytöksessä liian kovalle menneet äänet.

Rauhoittava ja palauttava elokuva voisi Eklöfin mukaan usealle olla esimerkiksi taide-elokuva, missä musiikin osuus kokonaisuudesta on merkittävä.

Eklöf löysi myös rauhallisesti etenevän elokuvan, joka kuitenkin herätti voimakkaita tunteita: – Ilmastoaiheinen leffa oli rauhallinen ja dokumentaarinen. Siinä näytettiin kuitenkin erittäin voimakkaita kuvia, jotka ehkä aiheuttivat katsojissa huonoa omatuntoa. Myös tässä leffassa kaikki reagoivat samoin, erittäin voimakkaasti. Kukaan ei varmasti jäänyt välinpitämättömäksi.

Moodmetric-data soveltui hyvin taiteen vaikutuksen mittaamiseen

Eklöf tutustui Moodmetric-mittaukseen ensin testaamalla ja kouluttautumalla: – Huomasin, että Moodmetric-sormus olisi toimiva tähän suunnittelemaani tutkimukseen elokuvajuhlilla. Moodmetric-data oli informatiivista ja mittaus reagoi herkästi henkilöiden vireys- ja tunnetilojen muutoksiin.

Jatkossa olisi kiinnostava toistaa tutkimus laajemmin pitkällä elokuvalla, jossa juoni ja tarinan käänteet ovat etukäteen tarkasti tiedossa. Moodmetric-mittauksen avulla pääsisi kiinni ihmisten yksilöllisiin reaktioihin elokuvan tai muun taide-elämyksen äärellä, sanoo Eklöf.

 

Yhteystiedot
Annika Eklöf
www.annikaeklof.fi
Instagram: @annikaeklof.fi

Tampereen lyhytelokuvajuhlat järjestetään vuosittain maaliskuussa. Tutkimus toteutettiin vuonna 2020. Linkki vuoden 2020 ja 2021 ohjelmaan.

Jaa artikkeli

Niina Venho


autonominen hermosto elokuva hauskuus lyhytelokuva nauru taide-elämys taiteen vaikutus ihmiseen virittäytyminen